SPARK INOVACIJE D.O.O.

je mlado mikro start-up podjetje, specializirano za razvoj pametnih rešitev

Projekt iPOT

Podjetje je eden ključnih partnerjev na projektu: Integrirano pilotno okolje trajnostne mobilnosti pametnega mesta (iPOT), pri čemer sodeluje s podjetji Iskra, d.o.o., A1 Slovenija d.d., Endava, digitalne rešitve, d.o.o., Globtel Holding, d.o.o., Igea d.o.o., Žejn d.o.o., msg life odateam d.o.o., BASS d.o.o. in Inova IT d.o.o..

Partnerji projetka iPOT

Velika prelomnica v podjetju se je zgodila, ko je podjetje dogovorilo sodelovanje na projektu iPOT.. S svojimi specialističnimi znanji smo ključen del konzorcija in  projekt izvajamo v skladu z potrjeno specifikacijo. Takrat je podjetje v kratkem zaposlilo številne visoko kvalificirane ter izkušene kadre, kar je podjetje postavilo na karti pametnih rešitev ter vodilo v največji slovenski konzorcij za izvedbo demo pilota iPOT, kjer podjetje prevzema številna odgovorna in tehnično kompleksne naloge, pri čemer je velik poudarek na razvoju rešitev, kjer je potrebna digitalizacija. S svojimi rešitvami v projektu, prevzemamo tehnologije blockchaina, smart city platform, senzorike, digitalizacije procesov vpletenih v mestnem okolju.

Skozi sodelovanje na projektu smo ugotovili, da naša znanja digitalizacije lahko uspešno ponujamo na trgu podjetjem, ki so del B2B prodaje in brez naprednih rešitev na tem področju.

O projektu iPOT

Urbanizacija danes predstavlja enega izmed ključnih globalnih trendov. Pomemben aspekt trajnostnih ciljev, kot ključen izziv za zagotavljanje kakovosti življenja v mestih in mobilnostne rešitve, je prepoznati učinkovito upravljanje mobilnosti. Eden od izzivov s katerimi se danes soočajo mesta je število vozil v urbanih okoljih. Učinkovit javni potniški promet ter deljenje vožnje in vozil so ključni koncepti prometa prihodnosti. Kot naslednja izziva urbanih mest sta prometni zastoji in raba parkirnih mest. Poleg zmanjševanja samega prometa je edina alternativna rešitev globalna optimizacija prometnih tokov in vpeljava senzorskih sistemov za učinkovito spremljanje in obveščanje stanja na parkiriščih, ki ima neposreden vpliv na stanje prometa.

Namen projekta iPOT je vzpostaviti in v demonstracijsko okolje integrirati celostno platformo mobilnosti naslednje generacije, ki bo v prvi vrsti kot edinstven produkt v svetovnem merilu omogočala zbiranje in obdelavo velikih količin podatkov v realnem času. Projekt pokriva področje mobilnosti, transporta, logistike, katerega ključni cilj je povečanje mobilnosti ljudi in blaga z omogočanjem zanesljivih, prilagodljivih, dostopnih, varnejših in zelenih mestnih in obmestnih storitev. Razvoj modulov bo namenjen povečanju varnosti na parkiriščih, katerega cilj je krepitev varnosti v pametnih mestih tako na področju javne kot zasebne varnosti. Navsezadnje bomo neposredno vpeti tudi v področje kakovosti urbanega bivanja, katerega ključni cilj je dvig kakovosti življenja v mestnih okoljih z zagotavljanjem vzdržnega zelenega trajnostnega ekonomskega in socialnega razvoja.

Ključni cilji projekta so:

  • Vzpostavitev prometne nadzorne sobe
  • Izvedba dinamičnih prometnih režimov
  • Pametno parkirišče
  • Integrirano plačevanje mobilnostnih storitev
  • Zaradi svoje modularnosti, rešitev iPOT predstavlja temelj za učinkovito globalno načrtovanje drugih modelov trajnostne mobilnosti na različnih urbanih aglomeracijah po svetu.

SPARK INOVACIJE, družba za razvoj in raziskave pametnih rešitev, d.o.o.

Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 9

2000 Maribor, Slovenija