SPARK INOVACIJE D.O.O.

je mlado mikro start-up podjetje, specializirano za razvoj pametnih rešitev

O podjetju

Spark Inovacije, d.o.o. je mlado mikro start-up podjetje, ki je specializirano za razvoj pametnih rešitev. Podjetje je bilo ustanovljeno 10. 01. 2018, ko je bilo kupljeno. Prejšnje podjetje je bilo OMNIOPTI, optimizacija poslovanja in svetovanje, d.o.o.

Delujemo predvsem na področju digitalizacije in naprednih rešitev na področjih prometa, logistike, telekomunikacijskih rešitev, energetike, avtomatizacije procesov in digitalizacije kompleksnih poslovnih sistemov s poudarkom na prodajo. Naše pametne rešitve pripomorejo k boljši učinkovitosti in so del različnih rešitev na področju pametnih specializacij. Kljub temu, da smo mlado podjetje, so naši zaposleni visoko kvalificirani, ambiciozni in usposobljeni posamezniki, s številnimi referencami iz preteklih izkušenj ter izkušenj pridobljenih v podjetju Spark Inovacije, d.o.o. Struktura zaposlenih šteje 100% visoko kvalificiran inženirski in naravoslovni kader z izkušnjami na specialističnih področjih.

Podjetje je eden ključnih partnerjev na projektu: Integrirano pilotno okolje trajnostne mobilnosti pametnega mesta (iPOT), pri čemer sodeluje s podjetji Iskra, d.o.o., A1 Slovenija d.d., Endava, digitalne rešitve, d.o.o., Globtel Holding, d.o.o., Igea d.o.o., Žejn d.o.o., msg life odateam d.o.o., BASS d.o.o. in Inova IT d.o.o..

Skozi sodelovanje na projektu smo ugotovili, da naša znanja digitalizacije lahko uspešno ponujamo na trgu podjetjem, ki so del b2b prodaje in brez naprednih rešitev na tem področju.

Naša glavna panoga je M72.190 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, pri čemer se umeščamo v vse pametne specializacije, ki so opredeljeni v Slovenski strategiji. Podjetje je locirano v Mariboru zaradi izredno dobre povezovalne okolice ter pristopu specializiranih znanj, ki so v izobraževalnih inštitucijah, okolju, ki obeta rast.

Cilj podjetja je biti razvojno, inovativno podjetje, ki s svojimi rešitvami zagotavlja odličnega partnerja drugim podjetjem in okoli.

Pri svojem delovanju veliko pozornosti namenimo tudi trajnostnemu odnosu do narave in družbe, tako že v določenih segmentih delujemo popolnoma brezpapirno in omogočamo delo od doma.

Vizija, poslanstvo in strategija podjetja

Vizijo podjetja Spark Inovacije, d.o.o. predstavlja opolnomočena ekipa in osebnostni razvoj. V podjetju imamo odlično ekipo in naša primarna naloga je zagotoviti okolje za njihov razvoj in profesionalno rast. Vizijo podjetja predstavlja tudi osebni pristop in prilagodljivost. Individualna obravnava naših partnerjev nujna, naša prilagodljivost pa nam omogoča zadovoljevanje raznolikih zahtev naših kupcev. Del naše vizije je tudi trajnostni razvoj in digitalizacija, saj se v vsakodnevnem delovanju trudimo zagotavljati kvaliteto življenja ne zgolj naših zaposlenih, ampak celotne družbe.

Poslanstvo podjetja Spark Inovacije je razvijati in ponujati trgu različne pametne in kompleksne rešitve na področju digitalizacije, prometa, pametne mobilnosti, komunikacijskih omrežij, blockchain tehnologij in pametnih mest.

Strategija podjetja je, da bomo preko obstoječih kanalov in skozi lastne in partnerske promocijske kanale dosegali kupce za lastne storitve. Prizadevali si bomo, vlagati in razvijati kader v smer podjetne usmeritve in karierne ter osebne rasti.

Reference podjetja

Podjetje je mlado mikro start-up in kot tako se reference pridobivajo skladno z leti na trgu.

Največja referenca je sodelovanje na projektu Ipot, kjer pokrivamo rešitve:

 

– Razvoj tehnološkega sklada in podpornih tehnologij

– Razvoj konceptualnega demonstracijskega načrta

– Nadgradnja in razvoj senzorske infrastrukture in aktuatorjev

– Vzpostavitev komunikacijskega omrežja

– Razvoj nadzorne aplikacije

– Razvoj mikrostoritev spremljanja

– Razvoj blockchain platforme za implementacijo poslovnih modelov

– Integracija razvitih orodij v testno okolje 1: Pametno in varno parkirišče

– Integracija razvitih orodij v testno okolje 2: Sistem parkiraj, vozi in deli

– Integracija razvitih orodij v testno okolje 3: Nadzorni center

– storitve razvoja komunikacijskih vmesnikov in elektronskih komponent za digitalizacijo podjetju Iskra, d.o.o.

 

Podjetje prav tako izvaja razvojno-poslovne projekte za večje stranke na trgu.

Informacije

Naziv:

 SPARK INOVACIJE, družba za razvoj in raziskave pametnih rešitev d.o.o.

Naslov:

 Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 9

Poštna številka in kraj:

 2000 Maribor

Občina:

Mestna občina Maribor

Telefon:

 /

GSM:

 +386 40 322 531

Fax:

 /

e-mail:

 info@sparkinovacije.com

Spletna stran:

 www.sparkinovacije.com

Lastniki:

 Pečar Martin – 22%

ASTRON, Družba za svetovanje, storitve, optimiziranje in razvoj

informacijskih tehnologij, proizvodnja in trgovina d.o.o. – 18%

ISKRA, elektro in sistemske rešitve, d.o.o.

Planet Care, rešitve za okolje, d.o.o – 24% – 18%

ELESTRA PLUS proizvodnja in trgovina d.o.o. – 18%

 

Direktor:

 Martin Pečar in Jože Dermol

Matična številka podjetja:

 8123217000

ID številka za DDV ali davčna številka podjetja:

 SI 13843770

Šifra glavne dejavnosti podjetja:

 SKD 72.190 (Raz.-razv.dej.na dr.podr.narav.,tehnol.)

Šifra dejavnosti s katero ustvarite največ prometa:

 SKD 72.190 (Raz.-razv.dej.na dr.podr.narav.,tehnol.)

Število redno zaposlenih na dan 31.12. preteklega leta:

24 

Celotni prihodek podjetja v preteklem letu v EUR

351.736,50 

 

Številka transakcijskega računa:

Pri banki:

 IBAN SI56 3000 0002 6945 181

 Sberbank d.d.

SPARK INOVACIJE, družba za razvoj in raziskave pametnih rešitev, d.o.o.

Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 9

2000 Maribor, Slovenija